Lễ hội Tuyệt vời Đà Nẵng 2020 dự kiến diễn ra vào tháng 6

Ngày 15.4, Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cho biết đã được UBND TP thống nhất tổ chức lễ hội Tuyệt vời Đà Nẵng 2020 vào tháng 6 tới, tùy thuộc diễn biến dịch bệnh.